CDrama

The Legend of Zhuohua Chinese Drama Cast Name & Pics

The Legend of Zhuohua is a 2023 romantic and historical Chinese drama. The lead cast of the Chinese drama The Legend of Zhuohua includes Jing Tian (Mu Zhuo Hua) and Feng Shao Feng (Liu Yan). “When I Fly Towards You” lead actor Zhou Yi Ran is also part of this series. Let’s look at more information about The Legend of Zhuohua 2023 Chinese drama actors and characters in more detail.

Drama Details

Genres: Historical, Romantic
Country:
China
Director: Wen De Guang
Language: Chinese
Duration: 45 mints
Total Episodes: 40

Release Date

The first episode of the drama The Legend of Zhuohua was released on 19th August 2023.

Where to Watch The Legend of Zhuohua

You can watch the Chinese drama The Legend of Zhuohua on Viki (Sub) and WeTV (Sub).

The Legend of Zhuohua Chinese Drama Cast

The cast of Chinese drama The Legend of Zhuohua consists of:
Jing Tian (Mu Zhuo Hua) – 35 years old
Feng Shao Feng (Liu Yan) – 44 years old
Zhou Yi Ran (Liu Chen)
Wang Li Kun (Princess Rou Jia)
Xu Hai Qiao (Shen Jing Hong)
Ye Sheng Jia (Zhi Jian)
Yang Zhi Wen (Guo Ju Li)
Zhao Huan Ran (Liu Yu)
Wang Jun Bi (Man Er)
Zhan Yu (Zhi Mo)
Shi Yue Ling (Empress Dowager Zhou)
He Hong Shan (Sun Yun Yun)
Zheng Guo Lin (Liu Ju)
Zhnag Yan Yan (First Madame Mu)
Ji Chen (Xue Xia Tang)
Zhang Mian Chen (Liu Jin)
Cao Xi Yue (Mu Ba)
Wang Zi Rui (Sun Yun Qian)

Read MORE: Interesting Facts About Actor Zhou Yiran

The Legend of Zhuohua Drama Story

The drama of The Legend of Zhuohua revolves around the life of a young woman Mu Zhuo, who faces many difficulties to get an official position. She meets a brave man Liu Yan, who is known as the God of War. He helps her handle the hardships of entering the formal court as a female official, and during this, they fall in love with each other.

The Legend of Zhuohua Chinese Drama Cast

Read MORE: Some Amazing Facts About Actress JING TIAN

error: Content is protected !!